INFORMACE o 10. ročníku

10. Cieszyński/Těšínský Fortuna Běh

I. Pořadatelé :

Miasto Cieszyn

Město Český Těšín,

Správa účelových zařízení

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie

Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. Datum konání :

22. dubna 2018 ve 12.00 hod.

III. Trať :

Okruh (5 km) ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přes hraniční mosty (asfaltový

povrch, atest  PZLA). Celková délka tratě 10 km.

Z důvodu specifiky závodu ( trať vede přes hraniční mosty) je stanoven časový limit pro absolvování  běhu na 75 minut.

IV. Účastníci :

Startují závodnice a závodníci od 16 let (neplnoletí účastníci předloží souhlas zákonných zástupců). Všichni účastníci závodu se musí prezentovat dne 22. 04. 2018  v závodní kanceláři. Při prezentaci musí  předložit občanský průkaz nebo pas pro ověření data narození, vyzvednout si startovní číslo, čímž souhlasí s propozicemi závodu a s použitím poskytnutých osobních údajů organizátory, současně podepíší prohlášení o zdravotní způsobilosti k účasti na běhu.
Pořadatel nepřipouští účast vozíčkářů.
Všichni účastníci běhu jsou povinni řídit se doporučeními osoby odpovědné za bezpečnost, pořádkových služeb a zaměstnanců z řad pořadatelů. Účastník nese plnou odpovědnost za své jednání a chová se podle příslušných pravidel silničního provozu a občanského zákoníku.
Do závodu byl ustaven limit 1 400 účastníků.

V. Přihlášky :

Registrace prostřednictvím webových stránek www.datasport.pl, nebo www.fortuna.bieguliczny.pl  do 09. dubna 2018, nebo až do limitu vyčerpání 1400 startovních čísel (nahlásit a zaplatit). Organizátoři poskytují další prostor pro pozvané běžce a zástupce sponzorů.

VI. Ubytování :

Možnost objednat ubytování 22. / 23.04.
– v  „Gościńcu Cieszyn” e-mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl (50 zł / osoba pokoj 2 os, 70 zł / osoba pokoj 1 os….) (Nemovitost se nachází v areálu městského stadionu). tel. 33/8525348
–  v Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Błogocka 24, tel. /33/ 8521629,
e-mail:  recepcja@ssm.cieszyn.pl (ok. 30 zł/osoba).

VII. Úhrada startovného :

Startovné ve výši 40 zł (brutto) lze uhradit výhradně prostřednictvím elektronického platebního styku bezprostředně po internetové registraci do 09.04. 2018. Vstupní poplatek je nevratný. V odůvodněných případech je možné vrácení startovného do 7 dnů ode dne zaplacení, nejpozději však do 10 dnů před datem konání akce. Ve všech věcech elektronických plateb se kontaktujte  na e-mail: : platnosci@datasport.pl
Žádná možnost platby v hotovosti v kanceláři závodu.
Náklady na účast a ubytování si hradí účastník sám, nebo organizace(instituce), která ho vysílá na závody. Organizační náklady hradí organizátoři. Účastníci, kteří požadují vystavení faktury s DPH,  zašlou svá data na adresu: biuro@mosir-cieszyn.pl.

VIII. Měření časů :

Systém firmy DATASPORT využívá čipy umístěné ve startovním čísle. Číslo s čipem musí být řádně připevněno spínacími špendlíky na hrudi. Je zakázána jakákoliv úprava startovního čísla. Ztráta čísla v průběhu závodu znamená diskvalifikaci účastníka běhu. Startovní číslo je vlastnictvím  účastníka závodu, je nevratné a bude vydáváno při prezentaci v závodní kanceláři.
Všechny klasifikace budou evidovány podle individuálních „čistých“ časů (čas měřený po vyběhnutí  ze startovní čáry do okamžiku proběhnutí cílem) s výjimkou prvních 50 závodníků evidovaných  podle „hrubých“ časů (čas měřený od výstřelů startéra  do proběhnutí cílem). V zájmu zajištění co nejlepších podmínek sportovního klání jsou závodníci na startu seřazeni v pořadí od nejrychlejších po nejpomalejší v určených zónách 40 min., 50 min., 60 min.
Rozhodnutí rozhodčího jsou konečná

IX. Závodní kancelář :

V sobotu 21.04. 2018 od 15:00 – 18:00 a v den konání závodu  od 8.00 – 11.00 hod. na stadionu MOSiR v Cieszynie, Aleja  J. Łyska 21.

X. Klasifikace :

–          ženy a muži
–          letmá prémie
–          věkové skupiny

 

muži:                                  ročník narození:                  ženy:

M16 16-29 let                      (2001-1989)                        K16 16-29 let

M30 30-39 let                      (1988-79)                            K30 30-39 let

M40 40-49 let                      (1978-69)                            K40 40-49 let

M50 50-59 let                      (1968-59)                            K50 50-59 let

M60 60-69 let                      (1958-49)                            K60 60 let a více (1957 a starší)

M70 70 let a více                 (1948 a starší)

Upozornění:
běh je součásti Beskydského poháru uličních běhů (podrobné informace na    www.halfmarathon.zywiec.pl , www.fortuna.bieguliczny.pl, www.asir.pl ),  před hlavním během proběhne běh v mládežnických kategoriích na 2 km trati (1998 a  mladší).

XI. Ceny :

Finanční odměny v hlavním běhu v  kategoriích mužů a žen na 1.-6. místě

1.         2000 zł a pohár
2.         1500 zł a pohár
3.         1000 zł a pohár
4.         600 zł
5.         400 zł
6.         200 zł

Ve věkových kategoriích věcné ceny na 1.-3. místě:

1.Věcná cena spol. HI-TEC
2.Věcná cena spol. HI-TEC
3.Věcná cena spol. HI-TEC

Odměna za rekord tratě v kategorii mužů a žen- 500 zlotých
Letmá prémie v hlavním běhu v kategoriích mužů a žen na 1.-3. místě
Letmá prémie klasifikace Ž a M na místech 1-3

1. 500 zł
2. 300 zł
3. 200 zł

Zvláštní ocenění:
1. Nejlepší Těšíňák (celková klasifikace obyvatel Českého Těšína)
1.místo: 3000 Kč  2.místo: 2000 Kč  3.místo: 1500 Kč
2. Nejlepší Těšíňačka (celková klasifikace obyvatel Českého Těšína)
    1.místo: 3000 Kč 2.místo: 2000 Kč 3.místo: 1500 Kč

3. Nejlepší Čech
1.místo: 3000 Kč

4. Nejlepší Češka
1.místo: 3000 Kč

5. Nejstarší účastník závodu
6. Nejstarší účastníce závodu

Upozornění: Ceny se sčítají.
Každý účastník obdrží tričko, startovní číslo se spínacími špendlíky, účastnický diplom, občerstvení, nápoje na trati  a v cíli,  dárky od sponzorů závodu.
Závodníci, kteří dokončí závod, obdrží pamětní medaili.

XII. Závěrečná ustanovení :

Závod se uskuteční v souladu s předpisy PZLA. Pořadatel zajišťuje lékařskou  pomoc a pojištění všech závodníků  pouze v průběhu závodu.
Pořadatel nezajišťuje upomínkové předměty pro závodníky, kteří nedodrželi termín přihlášení nebo přihlášku zaslali po termínu, současně nenese zodpovědnost za přihlášky, které byly doručeny po termínu přihlášení. Je zakázán běh s kočárky, holemi atd. a jiným náčiním, případně s doprovodem bruslařů nebo cyklistů.
Každý přihlášený závodník je povinen dodržovat propozice běhu a předpisy příhraniční zóny.