Běh mládežnické kategorie

Propozice k mládežnickým běhům v rámci 10. ročníku Těšínský/Cieszyński Fortuna běh

1. Organizátoři:

Miasto Cieszyn
Město Český Těšín,
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

2. Termín:

22. dubna 2018 od 10:00 hodin

3. Trasa:

Ulicemi Českého Těšína přes most Svobody a sportovní lávku, délka trasy 2km.

Start- Cieszyn: ul.J.Lyska u sportovní lávky  Cíl:stadion MOSiR

4.Účastníci:

Běhu se mohou účastnit závodníci narozeni v roce 1999 a mladší , kteří doloží do kanceláře MOSiR nebo do závodní kanceláře osvědčení rodičů o schopnosti účastnit se závodu. Vzor osvědčení je dostupný na straně www.fortuna.bieguliczny.pl.

5.Přihlášení:

Přihlášení školních týmů či klubů by měla být provedena prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na straně www.datasport.pl nebo www.fortuna.bieguliczny.pl do 11. dubna 2018. Učitelé/vedoucí musí osobně odebrat startovní balíčky s startovními čísly pro děti ve dnech 17 – 19 dubna 2018 r. v 09:00 –12:00. Nepřidělené balíky se startovními čísly jsou učitelé povinni vrátit do kanceláře MOSiR do 20.dubna 2018.

Závodníci hlásící se individuálně se musí do závodu přihlásit elektronicky na adrese   www.datasport.pl  nebo www.fortuna.bieguliczny.pl do 19.dubna 2018  Startovní balíček si můžou vyzvednout v den závodu v závodní kanceláři nacházející se na ulici Jana Lyska na stadiónu MOSiR od 07:30-09:00.

6.Časový program a klasifikace:

10:00 –dívky 2005 a mladší
10:20 – chlapci 2005 a mladší
10:40 –  juniorky 2003-2004 a juniorky 1999-2002
11:00 – junioři 2003-2004 a junioři 1999-2002

7.Financování

Náklady na organizaci hradí pořadatel, cestovní náklady si hradí závodníci.
Poplatky za startovné nejsou.

8.Závodní kancelář:

Kancelář se bude nacházet na městském koupališti v Cieszyne, ul.J.Lyska 23 a bude otevřena 22.04.2018 od 07:30-09:00. Osoby přihlášené přes internet budou moci odebrat balíček a startovní číslo.

9.Úschovna:

Úschovna se bude nacházet na městském koupališti v Cieszyne a bude otevřena 22.04.2018 od   07:30-12:00

10.Ceny:

  • Za první místo v každé kategorii- pohár
  • Za 1.-3.místo v každé kategorii- věcné ceny
  • Každý účastník obdrží pamětní tričko, účastnický diplom, oplatek a vodu.
  • Pohár starosty města Cieszyn pro školu s největší účastí žáků

11:Závěrečná ustanovení:

  • Odebrání start. čísla znamená souhlas s pravidly a se zpracováním os. údajů pro potřeby organizátora
  • Každý účastník je povinen běžet se startovním číslem umístěným na viditelném místě vpředu.
  • Organizátor zajišťuje bezpečnost v průběhu běhu .
  • Každý závodník je povinen dodržovat předpisy a pravidla týkající se chodu hraniční oblasti.
  • Ve sporných případech jsou konečná rozhodnutí sudích.