INFORMACE o 12. ročníku

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HLAVNÍHO BĚHU

I. ORGANIZÁTOŘI:

Město Český Těšín
Miasto Cieszyn
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMÍN:

26. dubna 2020, 12:00 hod.

III. TRASA:

Okruh (kolem 5 km) ulicemi Cieszyna a Českého Těšína, délka trati 10 km (atest PZLA). Platí časové omezení – 75 min.

IV. ÚČAST:

1. Běhu se můžou zúčastnit běžci a běžkyně starší 16 let (nezletilí závodníci musí mít souhlas svého zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce, viz příloha č. 1).

2. Všichni závodníci musí být ověřeni v kanceláři závodu, ve dnech 25. – 26. 4. 2020. Během ověřování mají závodníci povinnost:

a)      předložit potvrzení přihlášení v podobě lístku s QR kódem (výtisk nebo na telefonu), který je třeba stáhnout ze svého profilu na stránkách Datasport, e – mailu nebo SMS zprávy obdržené od Datasport před soutěží

  • lístek s QR kódem je generován a posílán po uzavření přihlašování do soutěže,
  • pokud závodník nepředloží lístek s QR kódem bude jeho totožnost, datum narození a státní příslušenství ověřeny na základě závodníkem předloženého občanského průkazu nebo pasu,

b)      převzít startovní číslo (startovní číslo je součástí startovního balíčku),

c)      v případě nezletilých závodníků je nezbytné dodání souhlasu zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého (viz příloha č. 1)

3. Přihlášení účasti v závodech je totožné s:

a)      akceptaci tohoto řádu,

b)      potvrzením, že neexistují jakékoliv zdravotní kontraindikace pro účast v běhu,

c)      potvrzením, že se účastník seznámil s obsahem informační doložky ohledně zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu,

d)     souhlasem se zpracováním osobních údajů,

e)      souhlasem s bezplatným zaznamenáním a použitím obrazu účastníka.

4. Pořadatelé nepočítají se startem osob s postižením na invalidních vozíkách.

5. Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny osob odpovědných za bezpečnost, pořádkových služeb a obsluhy ze strany Organizátorů.

6. Účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní jednání a mají povinnost se chovat v souladu s dopravními předpisy a občanským zákoníkem.

7. Byl stanoven limit 1400 účastníků.

V. PŘIHLÁŠENÍ:

1. Do běhu se lze zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránek www.datasport.pl, nebo www.fortuna.bieguliczny.pl v termínu do 13. dubna 2020 nebo do okamžiku dosažení počtu 1400 přidělených startovních čísel (které mají status: nahlášeno a zaplaceno).

2. Organizátoři předpokládají dodatečná místa pro pozvané závodníky a zástupce Sponzorů.

3. Závodníci, kteří se zaregistrovali a zaplatili startovní poplatek obdrží své startovní číslo na telefonní číslo, které uvedli během registrace a e-mail s odkazem na lístek s QR kódem, který je třeba stáhnout nebo vytisknout a následně předložit v kanceláři závodu během ověřování a přebírání startovního balíčku.  Kromě toho lístek s QR kódem lze stáhnout z osobního profilu závodníka na stránce Datasport (lístek s QR kódem je generován a zasílán po uzavření registrace do běhu).

4. Pokud závodník nebude mít možnost osobní účasti v ověřování a osobního převzetí startovního balíčku, může tímto úkolem pověřit svého zástupce. Pro jmenování zástupce je třeba:

a)      v obdrženém e-mailu nebo SMS-ce od Datasport obsahující odkaz na lístek s QR kódem je třeba kliknout na odkaz ZMOCNĚNÍ a zadat telefonní číslo a e-mail osoby, která se zúčastní ověřování a vyzvedne startovní balíček jménem závodníka,

b)      po uložení zmocnění na zadané telefonní číslo a e-mail bude zaslán odkaz pro stažení lístku s QR kódem, umožňujícího účast v ověření a vyzvednutí startovního balíčku,

c)      c) závodník může v libovolném okamžiku změnit údaje osoby zmocněné k účasti v ověření a vyzvednutí startovního balíčku (v takovém případě bude vygenerován a zaslán další odkaz pro stažení lístku s QR kódem, zatímco předchozí lístek bude deaktivován),

d)     závodník může v libovolném okamžiku vymazat údaje zmocněné osoby. V takovém případě dříve vygenerované lístky s QR kódem už nebudou fungovat, zatímco jediným funkčním lístkem bude hlavní lístek s QR kódem,

e)      nehledě na veškerá udělená zmocnění je závodník oprávněn k osobní účasti v ověřování a k osobnímu vyzvednutí svého startovního balíčku, po předložení hlavního lístku s QR kódem.

5. Startovní číslo může být převedeno na základě postoupení startovního čísla.

Pro postoupení startovního čísla se přihlaste na Váš profil na stránce Datasport, klikněte na editaci přihlášení a zvolte možnost „Převod startovního čísla”. Potom postupujte v souladu s návodem zobrazeným na obrazovce. Startovní číslo je možné převést do dne 13.04.2020.

VI. NOCLEHY:

Nocleh lze objednat v termínu 25.-26. 04. 2020.

1. „Gościniec”, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (areál Stadionu Miejskiego (Městský Stadion)), tel. +48 33 852 53 48; +48 504 285 477, e – mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl. Podrobnosti včetně ceníku najdete na stránce gosciniec.cieszyn.pl.

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Školní ubytovna pro mládež), ul. Błogocka 24, 43 – 400 Cieszyn, tel. +48 33 852 16 29; +48 783 298 399, e – mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl. Podrobnosti včetně ceníku najdete na stránce ssm.cieszyn.pl.

 

VII. POPLATKY:

1.      Startovní poplatek v částce 50,00 PLZ brutto lze zaplatit výhradně pomocí elektronických plateb po registraci prostřednictvím internetu, v termínu do 13. 04. 2020.

2.      Startovní poplatek je nevratný.

3.      V případě veškerých záležitostí spojených s platbami nás kontaktujte prostřednictvím digitální pošty, e-mailová adresa: platnosci@datasport.pl.

4.      Neexistuje možnost hotovostní platby v kanceláři závodu.

5.      Náklady na účast a nocleh hradí účastník nebo pověřené instituce. Náklady na organizaci hradí organizátoři.

6.      Pokud chcete obdržet fakturu DPH pošlete prosím své údaje na e – mail: biuro@asir.pl.
Platba v hotovosti v kanceláři závodu není možná.
Náklady na účast a nocleh hradí účastník nebo pověřené instituce. Náklady na organizaci hradí organizátoři.
Pokud chcete obdržet fakturu DPH pošlete prosím své údaje na adresu: biuro@asir.pl.

VIII. MĚŘENÍ ČASU:

1.      Systém společnosti Datasport z digitálních čipů vestavěných do startovního čísla a zajištěných molitanem.

2.      Startovní číslo je připraveno k použití a mělo by být správně připevněno na přední straně trička pomocí čtyř spínacích špendlíků.

3.      Závodníci bez startovních čísel budou diskvalifikováni.

4.      Číslo s čipem je majetkem závodníka a bude mu předáno v kanceláři závodu během ověřování.

5.      Klasifikace běžců bude probíhat podle individuálních „čistých“ časů, s výjimkou prvních 50 běžců, kteří protnou cílovou pásku. Ti budou klasifikování podle „hrubého“ času.

6.      Z důvodu zachování co nejlepších podmínek na trati budou účastníci startovat podle výkonnosti od nejrychlejších po nejpomalejší v označených startovních zónách 40 min., 50 min., 60 min.

 

IX. KANCELÁŘ ZÁVODU:

1.      Místo: sportovní hala u Městského Stadionu  al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.

2.      Termín a otevírací hodiny:

a)      25. 04. 2020 (sobota)  15:00 – 18:00 hod.

b)      26. 04. 2020 (neděle)  08:00 – 11:00 hod.

X. ÚSCHOVNA:

1.      Místo: sportovní hala u Městského Stadionu  , al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.

2.      Termín a otevírací hodiny: 26.04.2020 (neděle)  08:00 – 15:00 hod.

XI. KLASIFIKACE:

1.      Celková Ženy a Muži

2.      Dodatečná prémie Ženy a Muži

3.      Věkové kategorie:

Muži: ročník:                          Ženy:

M16 16 – 29 let (2004 – 91) Ž16 16 – 29 let

M30 30 – 39 let (1990 – 81) Ž30 30 – 39 let

M40 40 – 49 let (1980 – 71) Ž40 40 – 49 let

M50 50 – 59 let (1970 – 61) Ž50 50 – 59 let

M60 60 – 69 let (1960 – 51) Ž60 60 let a více (1960 a starší)

M70 70 let a více (1950 a starší)

Upozornění: běh se započítává do Poháru Euroregionu Beskydy v pouličních bězích (podrobné informace najdete na stránce halfmarathon.zywiec.pl, fortuna.bieguliczny.pl, biegfiata.pl).

XII. DODATEČNÁ PRÉMIE ZA RYCHLOST:

1. Dodatečná prémie za rychlost bude umístěna na prvním okruhu běhu (2,3 km).

2. Odměnu získají tři první závodníci, samostatně v kategorii mužů a samostatně v kategorii žen.

3. Nárok na odměnu mají výhradně závodníci, kteří ukončí běh ve stanoveném čas. limitu (75 min.).

XIII. ODMĚNY:

1.      Celková klasifikace žen a mužů (finanční odměna za místa 1 – 6):

a)      1. místo – 2 000,00 PLZ a pohár,

b)      2. místo – 1 500,00 PLZ a pohár,

c)      3. místo – 1 000,00 PLZ a pohár,

d)     4. místo – 600,00 PLZ,

e)      5. místo – 400,00 PLZ,

f)       6. místo – 200,00 PLZ.

2.      Věkové kategorie (věcná odměna za místa 1 – 3):

a)      1. místo – cca 200,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport),

b)      2. místo – cca 150,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport),

c)      3. místo – cca 100,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport).

3.      Za rekord trasy w kategorii Ž a M – 500,00 PLZ.

4.      Prémie za rychlost v klasifikaci Ž a M (věcná nebo finanční odměna za místa 1 – 3)

a)      1 místo – cca 500,00 PLZ,

b)      2 místo – cca 300,00 PLZ,

c)      3 místo – cca 200,00 PLZ.

5.      Speciální odměny (věcné):

a)      Nejlepší závodníci v kategorii mužů a žen – obyvatele Č. Těšína a Cieszyna (místo 1 – 3),

b)      Nejstarší účastník a nejstarší účastnice.

Pozor: odměny se budou sčítat.

XIV. PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v informační doložce, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu, přičemž jejich úplný obsah je dostupný u:

1.      Správce osobních údajů – Starosty města Cieszyna (Koordinátorem sportovních závodů je Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).

2.      Na internetových stránkách datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1.      Běh se bude konat v souladu s předpisy PZLA.

2.      Organizátoři zajištují lékařské zabezpečení po dobu celého běhu.

3.      Existuje možnost přikoupení dodatečného pojištění nákladů spojených s odstoupením od účasti v běhu a úrazového pojištění. Pojištění lze přikoupit výhradně během registrace do běhu.

4.      Každý závodník obdrží funkční tričko a startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se jménem – certifikát (ke stažení na stránce datasport.pl), teplé občerstvení, vodu na trase a v cíli a drobné dárky od sponzorů, přičemž závodníci kteří ukončí běh, obdrží také památkovou medaili.

5.      Běhu se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

6.      Není povoleno běhání s kočárky, hůlkami, nástroji, zvířaty a s doprovodem kol nebo osob na kolečkových bruslích.

7.      Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat soutěžní řád a předpisy týkající se příhraniční zóny.

8.      Rozhodnutí Organizátorů jsou neodvolatelná.

XVI. PŘÍLOHY:

1.      Prohlášení zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého.

2.      Informační doložka o zpracování osobních údajů.