Běh mládežnické kategorie

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽNICKÉHO BĚHU

I. ORGANIZÁTOŘI:

Město Český Těšín
Miasto Cieszyn
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMÍN:

26. dubna 2020, 10:00 hod.

III. TRASA:

Ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přes hraniční mosty – délka trasy 2 km.
Start – ul. Jana Łyska v Cieszyně u sportovní lávky. Cíl – ul. Jana Łyska 21 Cieszyn na městském stadionu.

IV. ÚČAST:

1.      Běhu se mohou zúčastnit závodníci narozeni v roce 2001 a mladší, kteří při vyzvednutí startovního balíčku doloží podepsaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí v závodě (příloha č. 1)

2.      Přihlášení účasti v závodech je totožné s:

a)      akceptací tohoto řádu,

b)      potvrzením, že neexistují jakékoliv zdravotní kontraindikace pro účast v běhu,

c)      potvrzením, že se účastník seznámil s obsahem informační doložky ohledně zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu,

d)     souhlasem se zpracováním osobních údajů,

e)      souhlasem s bezplatným zaznamenáním a použitím obrazu účastníka.

3.      Pořadatelé nepočítají se startem osob s postižením na invalidních vozíkách.

4.      Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny osob odpovědných za bezpečnost, pořádkových služeb a obsluhy ze strany Organizátorů.

5.      Plnoletí účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní jednání a chování a v případě nezletilých závodníků nesou zodpovědnost zákonní zástupci.

V. PŘIHLÁŠENÍ:

1. Přihlášení školních skupin a sportovních klubů:

a)      do běhu se lze zaregistrovat výhradně elektronicky prostřednictvím stránek datasport.pl nebo fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020,

b)      učitelé/vedoucí z Polska musí osobně vyzvednout startovní balíčky se startovními čísly pro děti ve dnech 16. – 17. dubna 2020 v 9:00 –14:00 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně (nepřidělené balíčky se startovními čísly je možné vrátit do 24. dubna 2020 do 15:30 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně).

c)      startovní balíčky se startovními čísly pro děti z České republiky musí být vyzvednuty ve dnech 16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Českém Těšíně, ul. Svojsíkova 833 (nepřidělené balíčky se startovními čísly jsou učitelé povinni vrátit
do 23. dubna 2020 do 14:00 hod. na zimní stadion v Českém Těšíně, ul. Svojsíkova 833).

2. Individuální přihlášení:

a)      do běhu se lze zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránek datasport.pl nebo fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020,

b)      startovní balíček je možné vyzvednout ve dnech 16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně nebo v den závodu v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně
od 7:30 do 9:30 hod.

VI. ČASOVÝ HARMONOGRAM:

10:00 – dívky 2007 a mladší

10:20 – chlapci 2007 a mladší

10:40 – mládež 2005 – 2006 a juniorky 2001 – 2004

11:00 – mládež 2005 – 2006 a junioři 2001– 2004

VII. POPLATKY:

1.      Startovné je zdarma.

2.      Náklady na organizaci hradí pořadatel.

VIII. MĚŘENÍ ČASU:

1.      Systém společnosti Datasport z digitálních čipů vestavěných do startovního čísla a zajištěných molitanem.

2.      Startovní číslo je připraveno k použití a mělo by být správně připevněno na přední straně trička pomocí čtyř spínacích špendlíků.

3.      Závodníci bez startovních čísel budou diskvalifikováni.

4.      Číslo s čipem je majetkem závodníka a bude mu předáno v kanceláři závodu při vyzvednutí startovního balíčku.

IX. KANCELÁŘ ZÁVODU:

1.      Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn.

2.      Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 9:30 hod.

X. ÚSCHOVNA:

1.      Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn.

2.      Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 12:00 hod.

 

XI. KLASIFIKACE:

1.      Věkové kategorie:

a)      dívky 2007 a mladší,

b)      chlapci 2007 a mladší,

c)      mládež dívky 2005 – 2006,

d)     mládež chlapci 2005 – 2006,

e)      juniorky 2001 – 2004,

f)       junioři 2001 – 2004.

2.      Školy:

a)      škola s největší účastí žáků z Cieszyna,

b)      škola s největší účastí žáků z Českého Těšína.

XII. ODMĚNY:

1.      Za první místo v každé věkové kategorii – pohár.

2.      Za 1. – 3. místo v každé kategorii – věcné ceny.

3.      Cena a pohár starostky města Cieszyna pro školu s největší účastí žáků z Cieszyna.

4.      Cena a pohár náměstka hejtmana Moravskoslezskeho kraje pro školu s největší účastí žáků z Českého Těšína.

 

XIII. PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v informační doložce, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu, přičemž jejich úplný obsah je dostupný u:

1.      Správce osobních údajů – Starosty města Cieszyna (Koordinátorem sportovních závodů je Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).

2.      Na internetových stránkách datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1.      Organizátoři zajištují lékařské zabezpečení po dobu celého běhu.

2.      Každý závodník obdrží pamětní tričko a startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se jménem – certifikát (ke stažení na stránce datasport.pl), oplatek a vodu v cíli závodu.

3.      Není povoleno běhání s kočárky, hůlkami, nástroji, zvířaty a s doprovodem kol nebo osob
na kolečkových bruslích.

4.      Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat soutěžní řád a předpisy týkající se příhraniční zóny.

5.      Rozhodnutí Organizátorů jsou neodvolatelná.

 

XV. PŘÍLOHY:

1.      Prohlášení zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého.

2.      Informační doložka o zpracování osobních údajů.